Giới Thiệu Chung

Quyết định thành lập: Nghị định số 287/TTg ngày 01/7/1957 của Thủ tướng chính phủ do Phó thủ tướng Phan Kế Toại ký trên cơ sở Viện Mắt cũ thành lập ngày 7-6-1917

                                              

    Ban giám đốc

Giám đốc

PGS.TS

Tôn thị Kim Thanh

Phó Giám đốc
PGS.TS Trần An
Phó Giám đốc

PGS TS.Đỗ Như Hơn

Phó Giám đốc
DS. Nghiêm Xuân Kiên

Thông tin về nhân sự

Tổng số cán bộ công chức 245
PGS 5
Tiến sĩ 15
Thạc sĩ 20
Đại học 52
Cao đẳng và trung học 102
Các nhân viên khác 63

Chức nǎng của Bệnh viện:

 • Cấp cứu, khám chữa bệnh tuyến cao
 • Đào tạo cán bộ
 • Nghiên cứu khoa học
 • Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật
 • Phòng bệnh
 • Hợp tác quốc tế
 • Quản lý kinh tế

Những thành tích

 • Tập thể:

– Cờ luân lưu của chính phủ: 1977, 1978, 1986, 1987

– Cờ của Bộ Y tế: 1999

– Huân chương Độc lập hạng III: 1997

– Huân chương lao động các hạng I, II, III

– Huân chương lao động của các khoa: Tổng hợp, Đông y, khoa Dược

– Bằng khen của Chính phủ: Khoa Nhi, Phòng CĐCK (2000)

 • Cá nhân:
Anh hùng lao động: GS. Nguyễn Trọng Nhân
CSTĐ cấp ngành toàn quốc: GS. Cù Nhân Nại
BS. Vũ Công Long
BS. Lã Huy Biền
PGS. Tôn Thị Kim Thanh
TS. Trần Nguyệt Thanh

– GS. Hà Huy Tiên được Chủ tịch HĐBT tặng Bằng khen.

 • Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của Viện đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”.
 • Hai cán bộ của Viện được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước: Thầy thuốc nhân dân (GS. Nguyễn Trọng Nhân và GS. Cù Nhẫn Nại) và 24 bác sỹ được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.

Leave a Reply