Thông tin, bài viết liên hệ xin gửi về Ban biên tập Website Bệnh Viện Mắt Trung Ương

Địa chỉ: Phòng Quản lý khoa học và đào tạo

            85 – Bà Triệu – Hà Nội

Điện thoại: 04.8228956 – 04.9438994 

Email: [email protected]