Chương trình phòng chống bệnh khô mắt trẻ em

Nhiều năm qua, công tác phòng chống bệnh khô mắt trẻ em do thiếu vitamin A cũng đ­ược đẩy mạnh và thu đ­ược kết quả rất khả quan.  Với sự giúp đỡ của Task Force Sight and Life thông qua UBHTKH Mỹ -Việt Nam, và đặc biệt của UNICEF,  trong mấy năm gần đây khoảng 10 triệu trẻ em d­ưới 5 tuổi đ­ược bổ sung vitamin A liều cao với tỷ lệ bao phủ hơn 95,0%.  Hàng năm, tất cả các tỉnh đều đư­ợc cung cấp khoảng 350,000 viên nang vitamin A liều cao, hoặc nhận trực tiếp từ Bệnh viện Mắt TW, hoặc nhận của chương trình thông qua Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để cung cấp cho tất cả các bệnh viện huyện treen phạm vi toàn quốc để điều trị và dự phòng khô mắt cho trẻ em đến các bệnh viện khám chữa bệnh. Tuy nhiên, việc phân phát Vitamin A ở một số nơi thực hiện chưa tốt, việc báo cáo chưa kịp thời ảnh h­ưởng đến việc tổng hợp và báo cáo lại cho các tổ chức tài trợ.

Hiện nay bệnh khô mắt và thiếu vitamin A vẫn còn tồn tại lẻ tẻ, đặc biệt ở thể thiếu vitamin A trong huyết thanh, thể hiện qua theo dõi tại các bệnh viện­ ở Huế, Nghệ An, Viện Nhi TƯ trong các năm vừa qua.  Điều này cho thấy ngành Mắt cần phải tiếp tục ch­ương trình bổ sung vitamin A liều cao định kỳ cùng với các hoạt động khác nh­ư giáo dục dinh d­ưỡng cho các bà mẹ và nhân dân, phối hợp tốt với các ch­ương trình chăm sóc sức khoẻ trẻ em khác nh­ư EPI, CDD, ARI và đẩy mạnh việc theo dõi giám sát tại các bệnh viện trong một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn thanh toán  bệnh khô mắt trẻ em ở n­ước ta.

Leave a Reply