Dự án Phục hồi chức năng cho người mù dựa vào cộng đồng

Từ tháng 2/2012, được sự giúp đỡ của Tổ chức CBM thông qua sự giới thiệu của Bệnh viện Mắt TW, dự án Phục hồi chức năng cho người mù dựa vào cộng đồng lồng ghép vào chương trình Chăm sóc Mắt toàn diện đã bắt đầu được triển khai ở Thừa Thiên Huế. Đây là một hoạt động mới, lần đầu tiên được triển khai thực hiện ở Việt Nam nên chúng ta chưa có kinh nghiệm gì. Được các chuyên gia của CBM trực tiếp hướng dẫn giảng dạy trong 2 khoá bắt đầu và 4 khoá nâng cao về Phục hồi chức năng và đào tạo hướng nghiệp cho người mù, đến nay dự án đã đào tạo được 22 cộng tác viên hoạt động ở 4 huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế.  Sau 2 năm hoạt động, dự án đã thu được nhiều kết quả, được các chuyên gia CBM đánh giá tốt. Đến nay đã đào tạo được cho 149 người mù được phục hồi chức năng định hướng đi lại độc lập bằng gậy, biết thực hiện đúng các kỹ năng sinh hoạt hàng ngày, 43 người mù được đào tạo hướng nghiệp như chăn nuôi, buôn bán nhỏ, làm nghề thủ công, 12 người mù đã được vay vốn để phát triển sản xuất. Tổ chức CBM đã đánh giá dự án thành công và bắt đầu từ 2005 dự án sẽ được mở rộng và triển khai ở toàn tỉnh dưới sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế tỉnh.

Nhận thấy dự án này đạt kết quả rất tốt ở Thừa Thiên Huế, tháng 7/2013 tổ chức CBM quyết định  mở rộng Phục hồi chức năng cho người mù dựa vào cộng đồng ở tỉnh Nghệ An. Đến nay Nghệ An đã mở 4 lớp do chuyên gia CBM trực tiếp đào tạo được 12 cộng tác viên và bắt đầu triển khai phục hồi chức năng cho 61 người mù ở cộng đồng, cho vay vốn phát triển sản xuất cho 8 người mù. Dự án đang tiến hành ở 2 huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên và cũng được các chuyên gia CBM đánh giá tốt.

Leave a Reply