TC Nhãn khoa VN số 5 – 2005

 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của glôcôm tân mạch
Nghiên cứu trên 38 bệnh nhân glôcôm tân mạch được khám và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 10 năm 2002 đến hết tháng 9 năm 2003. Kết quả cho thấy: Glôcôm tân mạch phần lớn gặp ở các bệnh nhân trên 50 tuổi (57,9%) với các tổn thương trên lâm sàng rất nặng nề. 38 mắt (100%) có thị lực ĐNT1m, nhãn áp trung bình là 33,72mmHg. 38 mắt (100%) có tân mạch mống mắt trong đó 34 mắt (89,5%) có tân mạch ở mức độ 4, 4 mắt (10,5%) ở mức độ 3. 21 mắt (55,3%) có tân mạch ở góc tiền phòng với 17 mắt (81%) ở mức độ 4, 4 mắt (19%) ở mức độ 3. Xuất huyết, xuất tiết trên võng mạc gặp ở 15 mắt (39,5%), tân mạch võng mạc gặp ở 2 mắt (5,3%), tân mạch đĩa thị gặp ở 3 mắt (7,9%). Các nguyên nhân tại mắt gây nên glôcôm tân mạch: tắc TMTTVM (44,7%), bệnh võng mạc đái tháo đường (23,7%), bong võng mạc (10,5%), viêm màng bồ đào (7,9%) và một số nguyên nhân khác như glôcôm góc mở nguyên phát giai đoạn cuối (10,5%), u hắc mạc (2,6%), tắc ĐMTTVM (2,6%). 97,4% trong số các nguyên nhân trên liên quan đến bệnh võng mạc thiếu máu. 26,3% glôcôm tân mạch gặp ở bệnh nhân cao huyết áp, 15,8% gặp ở bệnh nhân đái tháo đường, cao huyết áp kết hợp với đái tháo đường là 10,5%, cao huyết áp kết hợp bệnh tim mạch là 13,2%.
Khảo sát tần suất tiền phòng hẹp ở người trên 40 tuổi
Từ 2/2003 đến 7/2004 chúng tôi đã soi góc tiền phòng cho 418 bệnh nhân (114 nam và 304 nữ) trên 40 tuổi đến khám mắt tại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được thăm khám bởi bác sĩ khoa glôcôm và phân loại góc tiền phòng theo phân loại của Schaffer. Kết quả khảo sát cho thấy 12,4% góc từ 0-1 độ và 20,6% góc tiền phòng độ 2, 20,3% góc độ 3, 46,6% góc độ 4. Như vậy tần suất góc tiền phòng hẹp (từ độ 0-2) ở người trên 40 tuổi là khá cao: 33%.
 Kết quả bước đầu của phẫu thuật cắt củng mạc sâu, độn củng mạc tự thân tẩm Mytomycine-C dưới nắp củng mạc
Trong thời gian từ tháng 1/2001 đến tháng 6/2003, chúng tôi đã đã mổ cắt củng mạc sâu phối hợp với độn củng mạc tự thân có tẩm Mitomycine C dưới nắp củng mạc trên 24 mắt của 16 bệnh nhân glôcôm góc mở nguyên phát và glôcôm do cortison tại khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt TW với mục đích đánh giá hiệu quả hạ nhãn áp của phẫu thuật, đánh giá các biến chứng và biện pháp xử lý các biến chứng. Kết quả cho thấy hầu hết bệnh nhân đều ở lứa tuổi rất trẻ nhưng qua theo dõi sau 6 tháng chúng tôi thấy tỷ lệ điều chỉnh được nhãn áp là 100% không cần dùng thuốc hạ nhãn áp bổ xung. Biến chứng duy nhất có thể gặp là làm thủng vùng bè trong lúc phẫu thuật (12%), các trường hợp này được chuyển sang cắt bè như kinh điển. Kết luận: CCMS độn củng mạc tự thân tẩm MMC dưới nắp củng mạc là một phẫu thuật có tác dụng hạ nhãn áp rất tốt trên những bệnh nhân glôcôm góc mở, hạn chế được hiện tượng tăng nhãn áp tái phát và hầu như không có biến chứng. Tuy vậy cần phải tiếp tục tiến hành nghiên cứu với quy mô lớn hơn và theo dõi trong một khoảng thời gian dài hơn nữa để có thể đánh giá đầy đủ về hiệu quả hạ nhãn áp của phẫu thuật này.

Leave a Reply