TC NKVN số 4 năm 2005

 Bàn về thuật ngữ nhãn khoa Việt Nam
Từ nhiều năm nay, ngôn ngữ Nhãn khoa dùng trong cả nước trong tình trạng bất cập và không thuần nhất. Chính vì vậy, vấn đề thống nhất các thuật ngữ Nhãn khoa đã được các giáo sư đầu ngành cũng như toàn thể các hội viên Nhãn khoa Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tìm ra các giải pháp để khắc phục. Phó giáo sư Nguyễn Duy Tân, một trong những nhà chuyên môn đầy tâm huyết đã có những bước đột phá đầu tiên trong lĩnh vực này. Ban Biên tập Tạp chí nhãn khoa Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể Hội viên những bài viết “Bàn về thuật ngữ Nhãn khoa” của PGS. Nguyễn Duy Tân để bạn đọc tham khảo và cùng trao đổi ý kiến. Hy vọng rằng đây sẽ là nền móng đầu tiên để có thể đi đến việc thành lập một “Hội đồng chuẩn hoá thống nhất thuật ngữ Nhãn khoa Việt Nam” sau này. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc cả nước để chúng ta sớm có thể chuẩn hoá được hệ thống thuật ngữ Nhãn khoa Việt Nam mà vẫn giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt. Xin trân trọng cảm ơn!

Leave a Reply