TCNKVN Số 1

 Nấm mốc trong các dụng cụ quang học
Nấm mốc có thể gây tổn hại không thể khắc phục được ở các dụng cụ quang học trong vòng chỉ một vài tuần lễ. Có khá nhiều thông tin được phổ biến về vấn đề diệt nấm trong các công trình xây dựng do nấm mốc gây ra các bệnh đường hô hấp và các phản ứng dị ứng. Hiểu biết về nấm mốc cũng được biết đến trong lĩnh vực bảo quản sách và các tác phẩm mĩ thuật do các thiệt hại to lớn mà nấm mốc gây ra. Tuy nhiên có rất ít thông tin được biết đến về nấm mốc trong các dụng cụ quang học và việc xử lí nấm mốc thường không được chú ý đến bởi các nhà sản xuất và người sử dụng.

Leave a Reply