Bệnh viện Mắt TW: Ủng hộ trang thiết bị xây dựng Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm trị giá 200 triệu đồng

Vừa qua, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Bệnh viện mang tên Liệt sỹ – Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi do Báo Tuổi Trẻ phát động, lãnh đạo Bệnh viện Mắt TW quyết định đóng góp xây dựng Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm với nhiều hình thức: trang thiết bị nhãn khoa; đào tạo miến phí y bác sỹ; vận động CB – VC đóng góp tiền hỗ trợ xây dựng…

Ngày 30/8/2005, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng Bệnh viện mang tên Liệt sỹ – Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi do Báo Tuổi Trẻ phát động, lãnh đạo Bệnh viện Mắt TW quyết định đóng góp xây dựng Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm với những hình thức hỗ trợ như: sẽ giúp các trang thiết bị hoàn chỉnh cho phòng khám và điều trị chuyên khoa mắt, bao gồm: Hộp thử kính; Kính lúp; Hộp đo nhãn áp; Máy soi đáy mắt; Kính hiển vi khám bệnh; Bộ phẫu thuật mổ quặm; Bộ phẫu thuật mộng; Bộ phẫu thuật mổ thuỷ tinh thể; Các thuốc thiết yếu cho khám và điều trị … Tổng trị giá các trang thiết bị nhãn khoa này khoảng 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). Bên cạnh đó, Bệnh viện Mắt TW sẽ triển khai đào tạo miễn phí các bác sỹ và y tá chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm sau khi thành lập; đỡ đầu khoa mắt Bệnh viện cho đến khi hoạt động ổn định.

Ngoài ra, Bệnh viện Mắt TW đang phát động phong trào trong toàn thể cán bộ, viên chức quyên góp tiền hỗ trợ cho việc xây dựng Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm.

Leave a Reply