Tiếp tục nâng cao kỹ năng chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng viên Bệnh viện

Được sự nhất trí của Ban Giám Đốc Bệnh viện Mắt TW, trong tháng 8/2005 phòng Điều dưỡng trưởng phối hợp với phòng QLKH-ĐT mở lớp đào tạo lại cho tất cả các Điều dưỡng viên mới về thực hành tiểu phẫu- thử kính.

Để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh, hạn chế những sai sót xảy ra trong quá trình chăm sóc, đặc biệt đối với các thao tác kỹ thuật của Điều dưỡng viên (ĐDV). Được sự nhất trí của Ban Giám Đốc bệnh viện, trong tháng 8/2005 phòng Điều dưỡng trưởng phối hợp với phòng QLKH-ĐT mở lớp đào tạo lại cho tất cả các Điều dưỡng viên mới về thực hành tiểu phẫu- thử kính.

Các ĐDV được bồi dưỡng  cả lý thuyết và thực hành bao gồm: bệnh học về mắt,  các thao tác, thủ thuật trong nhãn khoa và thực hành tại phòng tiểu phẫu, phòng chức năng và các phòng khám để làm các thủ thuật (thử  kính, đo nhãn áp, khám thị trường, làm tiểu phẫu…). Sau khoá đào tạo lại, các học viên đã được kiểm tra sát hạch, đánh giá kết quả học tập: Loại giỏi đạt: 9,5%, khá: 66,8%, trung bình:  23,7%.

Lớp học đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và thật sự hữu ích cho các ĐDV mới nâng cao trình độ chuyên môn. Tuy nhiên vẫn còn một vài nhược điểm cần được khắc phục. Vì vậy phòng Điều Dưỡng sẽ phối hợp với phòng QLKH-ĐT tiếp tục mở lớp đào tạo lại về chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cho tất cả các ĐDV trong toàn bệnh viện trong thời gian tới, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ , chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Thị Toán

Leave a Reply