Bệnh viện Mắt Trung ương đón nhận danh hiệu anh hùng lao động

Ngày 14-10-2005, tại Nhà hát lớn Hà Nội Bệnh viện Mắt Trung ương đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, các đồng chí: Trương Quang Được- Uỷ Viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tich Quốc hội; Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến dự.

Ngày 01 tháng 7 năm 1945 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 287/TTg thành lập Viện Mắt hột với nhiệm vụ: Nghiên cứu bệnh mắt hột và tình hình bệnh mắt hột, nghiên cứu những phương pháp phòng và chữa bệnh mắt hột. Từ tháng 6-2003 được đổi tên là Bệnh viện Mắt trung ương.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Y tế, với vai trò là bệnh viện đầu ngành cuả cả nước, Bệnh Viện Mắt Trung ương đã không ngừng xây dựng và phát triển, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện ngày càng được nâng cao về trình độ và chuyên môn, đến nay bệnh viện đã có 121 cán bộ có trình độ đại học trở nên, trong đó có 4 cán bộ được phong hàm Phó giáo sư; chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao.

Hàng năm, bệnh viện thường xuyên có kế hoạch cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài, phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đào tạo chuyên khoa cho các bác sĩ, 5 năm qua, đã đào tạo được 253 bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, còn đào tạo cho 132 học viên từ tuyến dưới gửi lên.

Bệnh viện đã ứng dụng thành công nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới trong khám và điều trị về bệnh mắt, công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Đến nay, bệnh viện đã có 128 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, trong đó có nhiều đề tài được ứng dụng rộng rãi như: đề tài nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật cắt dịch kính; ghép giác mạc tự thân trong điều trị mộng…

Trong công tác chỉ đạo tuyến, thực hiện chiến lược Quốc gia y tế hướng về cộng đồng, bệnh viện đã xây dựng mạng lưới về đào tạo, chăm sóc ban đầu, nâng cao năng lực quản lý, điều hành,… cho tuyến dưới, mỗi năm có khoảng 100.000 bệnh nhân bị đục thuỷ tinh thể được bệnh viện điều trị, hàng năm bệnh viện đều tổ chức đưa cán bộ luân phiên về tăng cường cho các tỉnh miền núi, giúp đỡ các cơ sở y tế về chuyên môn và khai thác sử dụng phương tiện kỹ thuật.

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề đặt ra cho bệnh viện Mắt Trung ương phải phấn đấu, nỗ lực tiến kịp và hội nhập với sự phát triển của ngành nhãn khoa khu vực và thế giới. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được,  trong thời gian tới Bệnh Viện Mắt Trung ương sẽ tích cực bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong đội ngũ cán bộ nhân viên, tổ chức phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Leave a Reply