Đoàn kiểm tra Bộ Y tế, Công đoàn ngành Y tế làm việc tại Bệnh viện Mắt TW

Ngày 3 tháng 11 năm 2005, thừa uỷ quyền của Bộ Y tế, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, đoàn kiểm tra Bệnh viện K do BS. Đặng Thế Căn – Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện K làm trưởng đoàn, BS. Nguyễn Ngọc Khang đại diện Bộ Y tế, BS. Phạm Xuân Thành đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam giám sát, đã đến làm việc tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

        Đón đoàn kiểm tra có GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh – Giám đốc Bệnh viện Mắt TW, toàn thể Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và các trưởng, phó khoa phòng Bệnh viện Mắt TW.

PGS.TS. Trần An – Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TW đã thay mặt Ban Giám đốc báo cáo tóm tắt hoạt động của Bệnh viện trong năm 2005. Đây là năm công tác đáng tự hào của tập thể cán bộ công chức Bệnh viện. Với truyền thống phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trong năm 2005 CBCC Bệnh viện đã tiếp tục hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu mà Bộ Y tế giao cho, góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống mù loà, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/9/2005 Bệnh viện Mắt TW đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu của Bệnh viện trong thời kỳ đổi mới.

Sau khi nghe báo cáo của PGS.TS. Trần An, Đoàn kiểm tra đã chia làm 3 tổ, tiến hành kiểm tra theo 3 nội dung: Nguồn lực; Chức năng; và Quy chế chuyên môn. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều cùng ngày Đoàn đã họp tổng kết các kết quả kiểm tra và đánh giá Bệnh viện Mắt Trung ương đạt 106,2/1000 điểm (cộng thêm 10 điểm thưởng), đủ tiêu chuẩn đề nghị Bộ Y tế xét công nhận danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2005. Trong bản đánh giá, đoàn kiểm tra Bộ Y tế đã tuyên dương và ghi nhận những thành tích toàn diện của BV Mắt TW, cụ thể: “Bệnh viện Mắt TW đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt những chỉ tiêu kế hoạch của Bộ Y tế giao; Có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn cơ sở vật chất trang thiết bị được mở rộng và nâng cấp, bộ mặt Bệnh viện được thay đổi rõ rệt; Áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Lãnh đạo đoàn kết thống nhất, tổ chức quản lý bệnh viện có hiệu quả, đời sống cán bộ công chức được cải thiện”.

Leave a Reply