Vác xin điều trị bệnh Glôcôm (thiên đầu thống)

Liệu chăng có một cơ chế sinh lí học nào để bảo vệ hệ thần kinh trung ương hay không? Sau 8 năm nghiên cứu, bác sĩ Michal Schwartz và các cộng sự cho rằng: việc điều trị dựa vào cơ chế miễn dịch có thể chống lại những tổn hại của thần kinh thị giác và họ đã tìm ra được vác xin để chứng minh điều đó.

Bác sĩ Schwartz và các cộng sự thấy rằng: ở chuột bị suy giảm miễn dịch có nhãn áp cao thì có tỷ lệ sống sót của tế bào hạch của võng mạc thấp hơn so với chuột có hệ miễn dịch khoẻ mạnh. Tương tự như vậy, họ cũng thấy rằng các động vật bị nhãn áp cao được điều trị bằng steroids ức chế miễn dịch thì có tỷ lệ sống của tế bào hạch võng mạc thấp hơn so với nhóm chứng. Điều đó đã thúc đẩy bác sĩ Schwartz tìm kiếm vác xin như một yếu tố để khởi động hệ miễn dịch ngoại vi từ đó làm tăng cường một cách có kiểm soát cơ chế bảo vệ tại chỗ và chủ yếu là để điều trị glôcôm.

Vác xin của bác sĩ Schwartz là dựa vào bổ thể COP-1 (copaxone) là thuốc đã được cơ quan quản lí thuốc và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng để điều trị bệnh xơ cứng rải rác. Nghiên cứu trên chuột có nhãn áp cao và bị mất 30% nơ ron thần kinh được điều trị bằng vác xin, sau thời gian 3 tuần điều trị, số nơ ron bị mất giảm xuống còn 5%. Hiệu quả bảo vệ kéo dài có thể đạt được bằng các đợt tiêm nhắc lại xen kẽ. Vác xin có hiệu quả điều trị với cả glôcôm góc mở và glôcôm nhãn áp bình thường. Hãng dược phẩm Teva Pharmaceuticals và hãng Proneuron Biotechnologies đang dự định thử nghiệm lâm sàng vác xin này.

Ngoài ra, bác sĩ Schwartz cũng thấy rằng tia gamma liều thấp dựa trên cơ chế miễn dịch có hiệu quả tương tự trong việc bảo vệ và phục hồi tế bào thần kinh ở động vật bị nhãn áp cao.

           

                                                                         Bs. Đỗ Quang Ngọc

Leave a Reply