Bệnh viện Mắt TW ủng hộ đồng bào gặp nạn trong cơn bão số 1

Gần 18 triệu đồng là số tiền quyên góp ủng hộ của toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Mắt TW gửi tới đồng bão gặp nạn do cơn bão số 1 gây ra.

Đầu tháng 06/2006, cán bộ công nhân viên Bệnh Viện Mắt Trung Ương đã hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam , LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc vận động cán bộ công nhân viên trong toàn Bệnh Viện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số I gây ra, mỗi người tối thiểu một ngày lương.

Tổng số tiền ủng hộ là 17.904.000 đồng. Ngay sau đó, Bệnh viện Mắt TW đã gửi toàn bộ số tiền trên về Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng để chuyển tới đồng bào gặp nạn.

Qua phong trào này, nhiều cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng và công tác từ thiện, từ đó tạo phong trào trong viện, các cán bộ nhân viên Bệnh viện nhận thức đầy  đủ trách nhiệm xã hội của mình cũng như góp phần phát huy và tiếp tục đẩy mạnh truyền thống “tương thân, tương ái”

Với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách số tiền trên là tình cảm, tấm lòng của toàn bộ cán bộ công nhân viên Bệnh viện Mắt Trung Ương nhằm giúp đỡ đồng bào bị nạn giảm bớt một phần khó khăn trong những mất mát to lớn do cơn bão số I gây ra .

                                                                                                       Kim Dung

Leave a Reply