Thông báo về Hội nghị ngành mắt toàn quốc năm 2006

Theo kế hoạch từ Ban tổ chức, Hội nghị ngành mắt toàn quốc năm 2006 sẽ tổ chức trong 3 ngày từ 3/10 đến 6/10/2006 tại thành phố Đà Nẵng.

Cho đến nay Ban Tổ chức đã nhận được các báo cáo nghiên cứu khoa học từ các cơ sở nhãn khoa trong cả nước gửi về và đang gấp rút chọn ra các đề tài nghiên cứu để in ấn tài liệu hội nghị cũng như chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu còn khiêm tốn. Năm nay, Hội nghị ngành Mắt 2006 tiếp tục ưu tiên khuyến khích các công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đề cập đến mọi lĩnh vực trong nhãn khoa, các báo cáo và kinh nghiệm  trong công tác phòng chống mù loà ở địa phương, khuyến khích các đề tài, báo cáo cập nhật những tiến bộ của nhãn khoa khu vực và thế giới cũng như những ứng dụng trong khám và điều trị ở Việt Nam…

Đề nghị các chi hội Nhãn khoa quan tâm, chuẩn bị và gấp rút gửi các công trình NCKH, báo cáo PCML theo tinh thần trên về Văn phòng Hội Nhãn khoa Việt Nam  trước ngày 15/8/2006 để Ban tổ chức biên tập, xuất bản cuốn kỷ yếu và sắp xếp chương trình Hội nghị.

Xin gửi bài viết theo địa chỉ:

–         Phòng Quản lý KH & ĐT- Bệnh viện Mắt TW – 85 Bà Triệu – Hà Nội

ĐT: 04.8228956                     Fax: 04. 9438004

–         Email:  [email protected]   

–         Hoặc qua địa chỉ  Website: www.vnnio.org

 

                                                    HỘI NHÃN KHOA VIỆT NAM

Leave a Reply