Hội đồng Y tế thế giới kêu gọi tăng cường ủng hộ sáng kiến toàn cầu “thị giác 2020”

Ngày 27/5/2006 tại Geneva, Hội đồng Y tế thế giới (World Health Assembly – WHA) – Bộ phận hoạch định chính sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua nghị quyết 59-25 kêu gọi WHO và các quốc gia thành viên tích cực ủng hộ sáng kiến toàn cầu “Thị giác 2020”, cũng như tăng cường phòng chống các bệnh gây mù có thể chữa trị được và các vấn đề chăm sóc mắt nói chung.

Theo TS. Bruce Spivey – Chủ tịch Hội đồng Nhãn khoa quốc tế (ICO) việc phê chuẩn Nghị quyết này là một bước tiến quan trọng trong việc đưa vấn đề thị giác quay trở lại thành mối quan tâm hàng đầu của WHO.

Nghị quyết mà WHA thông qua đòi hỏi các quốc gia thành viên phải:

–               Tăng cường nỗ lực nhằm hoạch định rõ ràng chương trình quốc gia “Thị giác 2020”

–               Huy động các nguồn ngân sách trong nước ủng hộ cho chương trình “Thị giác 2020”

–               Đưa nội dung Phòng chống mù lòa vào kế hoạch và mục tiêu phát triển quốc gia

–               Kết hợp việc phòng chống mù lòa vào chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu

–               Khuyến khích các tổ chức cá nhân và tập thể tham gia.

–               Phát triển và đẩy mạnh các dịch vụ chăm sóc mắt, hợp nhất các dịch vụ này vào một hệ thống chăm sóc sức khỏe, trong đó bao gồm cả việc đào tạo và đào tạo lại các nhân viên y tế nhãn khoa.

–               Đảm bảo đầy đủ các loại dược phẩm thiết yếu và các nguồn cung cấp cần thiết cho việc chăm sóc mắt.

Mặt khác WHA cũng kêu gọi WHO:

–               Ưu tiên cho việc phòng chống các bệnh gây mù có thể chữa trị được

–               ủng hộ các quốc gia thành viên, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực

–               Đẩy mạnh hợp tác khu vực, liên khu vực và quốc tế.

–               Giám sát tiến trình “Thị giác 2020” và báo cáo 3 năm một lần.

Bản dự thảo nghị quyết cũng được sửa đổi bổ sung một số điều, trong đó yêu cầu WHO:

–               Đảm bảo rằng việc phòng chống mù lòa phải được đưa vào thực thi và giám sát trong Chương trình làm việc Tổng hợp lần thứ 11 của Tổ chức Y tế Thế giới

–               Đưa các hoạt động phòng chống mù lòa vào kế hoạch chiến lược trung hạn 2008-2013 và dự trù ngân sách 2008-2009 của WHO.

Leave a Reply