Học tập, quán triệt Nghị quyết X của Đảng

Ngày 28/10/2006 Đảng bộ Bệnh viện Mắt TW tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết X của Đảng cho toàn thể đảng viên, cácn bộ công nhân viên.Ông Nguyễn Mạnh Hà – Cán bộ Ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Hà Nội đã tới dự và trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà đã giới thiệu những vấn đề cơ bản trong Nghị quyết TW IX: về tình hình chính trị thế giới; chính sách đối ngoại của Việt nam trong bối cảnh hiện nay; đánh giá kết quả và phân tích những tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta, đặc biệt nhấn mạnh đến bài học kinh nghiệm và thành tựu sau 20 năm đổi mới;  Về công tác xây dựng Đảng và phương hướng hoạt động trong thời gian tới…

Ở Bệnh viện Mắt TW trong nhiều năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng  cho cán bộ, công chức luôn được Đảng uỷ, Ban giám đốc Bệnh viện quan tâm. Xác định rõ việc học tập, nghiên cứu và thực hiện quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước cũng chính là xây dựng, tổ chức cơ sở Đảng và bộ máy chính quyền đơn vị vững mạnh, thông qua đó rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao tinh thần phục vụ và y đức để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Tại buổi học, lãnh đạo Bệnh viện đã yêu cầu ngay sau buổi học này các khoa, phòng triển khai chương trình hành động của mình trên tinh thần : chủ động, sáng tạo và đổi mới. Đảng uỷ, Ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể Bệnh viện sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết  Đảng các cấp trong toàn Bệnh viện. Tìm ra những nơi nào làm chưa tốt, tìm những nơi làm tốt, những điển hình tiên tiến…trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong học tập, thực hiện Nghị quyết Đảng.

Leave a Reply