Bộ Y tế: Thẩm định dự án “Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở Bệnh viện Mắt TW tại 85 Bà Triệu – Hà Nội”

Ngày 28/10/2006 tại Bộ y tế, Hội đồng thẩm định dự án Bộ y tế đã thông qua dự án trên do Bệnh viện Mắt TW làm chủ đầu tư. Ông Trần Chí Liêm – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

Sau một thời gian hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, xin phép các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Hà Nội và Trung ương, đến nay Bệnh viện Mắt TW đã hoàn tất hồ sơ dự án và trình Bộ y tế thẩm định dự án lần cuối. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án trên 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung từ nay đến năm 2010. Với quy mô tại cơ sở 85 Bà triệu là 300 giường bệnh, dự án sẽ đầu tư xây mới hai toà nhà: 7 tầng và 12 tầng. Thực chất số giường bệnh không nâng lên so vơi hiện nay mà hiện tại với quy mô 300 giường bệnh nhu hiện nay là “quá tải”, chật hẹp và mặt sàn sử dụng là không đủ tiêu chuẩn …vì thế hiện tại Bệnh viện vẫn phải khắc phục tình trạnh trên bằng cách thuê thêm diện tích và mặt bằng ở bên ngoài Bệnh viện, gây nhiều bất cập cho người bệnh cũng như chất lượng điều trị và phục vụ nhân dân. Nếu dự án hoàn thành sẽ đảm bảo đủ tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng làm việc và điều trị bệnh nhân, đáp ứng tốt yêu cầu của một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành cả nước.

Sau khi nghe ông Nghiêm Xuân Kiên – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TW và đại diện công ty kiến trúc Việt Nam (đơn vị thiết kế), các uỷ viên Hội đồng thẩm định đánh giá và ủng hộ tính khả thi của dự án, cơ bản thống nhất nội dung dự án cũng như quá trình đầu tư. Hội đồng lưu ý, trong quá trình thực hiện phải giám sát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư sao cho hiệu quả, hợp lý và chủ động kế hoạch.

Theo dự kiến, dự án “Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở Bệnh viện Mắt TW tại 85 Bà Triệu – Hà Nội” sẽ được triển khai trong năm 2007 và hoàn thành vào năm 2010.

Leave a Reply