79 nhà khoa học được phong tặng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành y tế đợt năm 2006

Ngày 11/11/2006 tại Nhà Thái học Văn miếu – Quốc Tử giám Hà Nội, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Y tế đợt năm 2006 cho 79 nhà khoa học. Bệnh viện Mắt TW vinh dự có BS.TS. Vũ Thị Thái được phong tặng chức danh phó giáo sư trong đợt này.

 GS.TSKH Đỗ Trần Cát – Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, PGS.TS. Trần Thị Trung Chiến – Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS. Nguyễn Đình Hối – Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y tế, đại diện các Vụ, các Trường, Viện và Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 79 nhà khoa học ngành Y Dược được phong tặng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trong đợt này, và đông đảo bạn bè, gia đình, học trò đến tặng hoa, chúc mừng. Đây là đợt phong tặng chức danh GS, PGS lần thứ 12 của ngành Y tế (lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 2/10/1955) nhằm thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao đóng góp của các bác sĩ, dược sĩ, các nhà giáo, nhà khoa học quân và dân y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo đội ngũ cán bộ y tế kế cận. Theo GS.TS. Nguyễn Đình Hối năm 2006 có 8 hồ sơ đăng kí xét chức danh GS, 71 hồ sơ đăng ký xét chức danh PGS do Hội đồng chức danh ngành Y tế gửi lên Hội đồng cấp Nhà nước và 100% số hồ sơ đều được Hội đồng cấp Nhà nước công nhận. Điều đó chứng tỏ công tác xét công nhận chức danh GS, PGS đã được thực hiện rất tốt ở 2 cấp cơ sở và cấp ngành – liên ngành. Số lượng các GS và PGS chuyên ngành Y Dược cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong đợt phong tặng lần này (18%), trong đó người cao tuổi nhất là GS Phạm Như Thế (71 tuổi), người trẻ tuổi nhất là PGS Phạm Khánh Phong Lan (36 tuổi), có 1 GS người dân tộc Nùng là GS. Bành Văn Khìu, đặc biệt có hai cha con đều được phong tặng cùng đợt là GS. Phạm Như Thế và PGS. Phạm Như Hiệp.

Bệnh viện Mắt TW vinh dự có BS.TS. Vũ Thị Thái được phong tặng chức danh PGS trong đợt này. PGS.TS. Vũ Thị Thái hiện là Phó Tổng thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam, Thư ký Biên tập Tạp chí Nhãn khoa Việt Nam, trưởng phòng Quản lý khoa học – Đào tạo, phụ trách Khoa Bán công, đồng thời kiêm nhiệm công tác lâm sàng tại khoa Glôcôm Bệnh viện Mắt TW. Mặc dù kiêm nhiệm rất nhiều công việc của cơ quan song trong nhiều năm liền công tác PGS.TS. Vũ Thị Thái luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ của Bệnh viện và của Ngành Nhãn khoa, luôn là một người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân. Nhân dịp này BBT Website Bệnh viện Mắt Trung ương xin trân trọng chúc mừng PGS. Vũ Thị Thái.

Vũ Long

Leave a Reply