Bệnh viện Mắt TW: Đủ tiêu chuẩn được công nhận danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2006”

Thừa ủy quyền của Bộ Y tế, trong 2 ngày 15-16/11/2006 Đoàn kiểm tra Viện Răng-Hàm-Mặt quốc gia do BS Vũ Đình Minh – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Bệnh viện Mắt TW. Cùng đi với đoàn có giám sát viên của Bộ Y tế – TS. Lương Ngọc Khuê, Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị, và BS Trần Thanh Tâm, đại diện Công đoàn y tế Việt Nam. Kết quả kiểm tra cuối năm Bệnh viện Mắt TW đạt 98/100 điểm, đủ tiêu chuẩn được công nhận danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2006”

Sau khi nghe PGS.TS. Trần An – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TW báo cáo tình hình hoạt động của Bệnh viện trong năm 2006, Đoàn đã chia thành 3 tổ kiểm tra 3 nội dung chính: Nguồn lực, Chức năng và Quy chế bệnh viện.

Có thể nói công tác kiểm tra chéo cuối năm là một chủ trương đúng đắn của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế. Thông qua công tác kiểm tra, các Bệnh viện trực thuộc Bộ ngày càng chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, đồng thời nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế. Các đoàn kiểm tra một mặt chỉ ra và giúp các đơn vị bạn khắc phục những tồn tại hạn chế, mặt khác chính họ cũng học hỏi được những ưu điểm từ các đơn vị bạn. Tại Bệnh viện Mắt TW, công tác kiểm tra chuyên môn và quy chế luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm. Đoàn kiểm tra của Bệnh viện do PGS.TS. Trần An – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc các khoa phòng thực hiện đúng chức năng và quy chế bệnh viện. Công tác này được duy trì đều đặn hàng tuần. Chính vì vậy trong nhiều năm qua kết quả kiểm tra chéo cuối năm Bệnh viện Mắt TW luôn đạt loại tốt, đạt chuẩn “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khách quan, Đoàn kiểm tra Viện Răng-Hàm-Mặt quốc gia đã kết luận: “Bệnh viện Mắt TW sạch đẹp, công tác điều dưỡng hoạt động tốt, mô hình chỉ đạo tuyến hoạt động có hiệu quả, phong trào văn thể tốt, đặc biệt đã xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm nghe nhìn và Hội chẩn từ xa”.  Đoàn đã đề nghị Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam công nhận Bệnh viện Mắt TW đạt danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2006”.

 

Vũ Long

Leave a Reply