Tin vui cho những người bị tật khúc xạ!

Kể từ ngày 1.1.2007, những người bị tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị…) nếu được chỉ định phẫu thuật bằng Laser Excimer và có thẻ Bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ, chi trả 28,5% trên tổng số chi phí phẫu thuật tại Khoa G (Khoa Bán công)- Bệnh viện Mắt TW.

Theo đó, những người bị tật khúc xạ có thể BHYT, được khám và điều trị tại khoa G Bệnh viện Mắt TW với yêu cầu được phẫu thuật điều trị các tật khúc xạ bằng Laser Excimer (phương pháp Lasik) và có sự chỉ định của bác sỹ, sẽ được giảm chi phí từ 5 triệu đồng/ 1 mắt xuống còn 3, 5 triệu đồng/ 1 mắt (7 triệu đồng/ 2mắt). Như vậy người bệnh chỉ phải trả 7 triệu đồng/ 2mắt, còn 3 triệu đồng sẽ do Quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ,chi trả.

Về thủ tục người bệnh chỉ cần có thẻ BHYT và giấy xin chuyển BHYT từ địa phương lên Bệnh viện Măt TW (chú ý theo tuyến BHYT). Trong giấy chuyển nên ghi rõ yêu cầu phẫu thuật cận thị hoặc viễn thị, loạn thị,…

Đây là tin vui đầu xuân Đinh Hợi 2007 đối với những người mắc  các tật khúc xạ nhưng không thích đeo kính và muốn cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính mình.

Leave a Reply