Website của APACRS 2007

“Hội nghị thường niên Hiệp hội các phẫu thuật viên thể thuỷ tinh và khúc xạ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20”(viết tắt APACRS2007), sẽ diễn ra tại Hà nội, dự kiến trong 3 ngày từ 28/9 đến30/9/2007. Mọi thông tin liên quan đến hội nghị xin truy cập vào địa chỉ sau. http://www.apacrs2007.org

Leave a Reply