Chúc mừng Giáo sư Tôn Thị Kim Thanh !

Ngày 19/10/2005 Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư đợt 2005. PGS.TS Tôn Thị Kim Thanh -Giám đốc Bệnh viện Mắt TW là đại diện duy nhất của ngành nhãn khoa được vinh dự công nhận chức danh Giáo sư đợt này.

Ngày 19/10/2005, thay mặt Hội đồng chức danh Nhà nước, GS.TSKH Phạm Minh Hạc – Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 91/2005/QĐ – HĐGSNN công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư đợt 2005 cho 41 nhà giáo là giáo sư và 311 là phó giáo sư. Trong số đó có 9 giáo sư và 42 phó giáo sư chuyên ngành Y; 1 giáo sư và 3 phó giáo sư chuyên ngành dược.

Thầy thuốc nhân dân, PGS. TS Tôn Thị Kim Thanh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Mắt TW đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận chức danh Giáo sư với những đóng góp, công hiến của mình trong nhiều năm qua trong sự nghiệp giáo dục đào tạo các bác sỹ nhãn khoa cũng như trong công tác phòng chống mù loà của Việt Nam nói riêng và sự nghiệp phát triển của ngành mắt Việt Nam nói chung.

Nhân dịp này, Ban biên tập Website VNNIO cùng toàn thể CB – CNVC Bệnh viện Mắt TW xin chúc mừng Giáo sư Tôn Thị Kim Thanh, chúc Giáo sư Thanh sức khoẻ dồi dào, trên cương vị của mình cùng với các đồng nghiệp tiếp tục đưa ngành Mắt Việt Nam không ngừng phát triển ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Ban biên tập VNNIO

Leave a Reply