Đỗ Như Hơn

Đỗ Như Hơn

Gender
Male
Location
Việt Nam
Timezone
UTC+7
Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Như Hơn Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa Mắt Chuyên gia đầu ngành về Nhãn khoa Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân Quá trình đào tạo Học hàm Giáo sư (2014) Học hàm Phó Giáo sư (2002) Tiến sĩ Y khoa, Đại học Y Hà Nội (1992 -1996) Thực tâp sinh tại Cộng hòa Pháp (1989 - 1990) Bác sĩ Nội trú Chuyên ngành Nhãn khoa, Đại học Y Hà Nội (1978 - 1980) Chuyên ngành Nhãn khoa, Đại học Y Hà Nội (1973 - 1978)

Contributions