......

Công ty Vinmec thông báo tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ và Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

Công ty Vinmec thông báo tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ và Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty tại 458 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội