Archive | Tin Tức Sự Kiện RSS feed for this section

Hội đồng Nhãn khoa Quốc tế xuất bản tài liệu “Hướng dẫn nhãn khoa lâm sàng”

Hội đồng Nhãn khoa Quốc tế xuất bản tài liệu “Hướng dẫn nhãn khoa lâm sàng” “Hướng dẫn nhãn khoa lâm sàng” là cuốn cẩm nang dành cho các bác sĩ nhãn khoa. Cuốn sách đã được Hội đồng Nhãn khoa quốc tế (ICO) thay mặt Hiệp hội Nhãn khoa quốc tế (IFOS) biên soạn  Xem Thêm…

Comments Off on Hội đồng Nhãn khoa Quốc tế xuất bản tài liệu “Hướng dẫn nhãn khoa lâm sàng”