Quy trình khám tổng quát bệnh viện Hòa Hảo

Quy trình khám bệnh đối với bệnh nhân khám tổng quát

1. Đến nhận và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu vào phiếu ghi danh khám bệnh.
2. Sau đó, di chuyển đến các quầy thu phí tại lầu 1D để nộp phiếu ghi danh.

3. Tiếp theo, đợi đến số thứ tự và di chuyển đến phòng khám tổng quát (nằm tại lầu 1) ghi trên số thứ tự.

4. Sau khi đã khám xong, đi đến các quầy thu phí tại lầu 1,2,3 hoặc 4 để đóng tiền khám, chi phí của các xét nghiệm, siêu âm, chụp hình,…

5. Di chuyển đến các phòng tương ứng để làm các xét nghiệm, chụp hình, siêu âm…

6. Đem các kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp hình, kết quả khám các chuyên khoa khác… quay trở lại phòng khám đầu tiên tại lầu 1.

Quy trình khám bệnh đối với bệnh nhân khám chuyên khoa

1. Đến nhận và điền đầy đủ các thông tin yêu cầu vào phiếu ghi danh khám bệnh.

2. Tiếp theo, di chuyển đến các quầy thu phí tại lầu 1D để nộp phiếu ghi danh, thanh toán chi phí và in phiếu khám bệnh.

3. Đợi đến số thứ tự và di chuyển đến các phòng khám chuyên khoa ở lầu 2, 3, 4 để khám bệnh.

4. Sau khi đã khám xong, đi đến các quầy thu phí tại lầu 1,2,3 hoặc 4 để đóng tiền khám, chi phí của các xét nghiệm, siêu âm, chụp hình,… (nếu có).

5. Đi đến các phòng tương ứng để làm các xét nghiệm, siêu âm, chụp hình,..

6. Mang các kết quả xét nghiệm, chụp hình, siêu âm,… quay trở lại phòng khám chuyên khoa ban đầu.