Lịch khám bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Hiện nay, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 3 khu vực khám với thời gian làm việc như sau:
Khoa khám bệnh:
7h15 – 16h45 từ thứ 2 đến thứ 6.
Thứ 7 khám buổi sáng từ 7h15 -12h00.
Khoa khám theo yêu cầu:
Làm vào buổi sáng từ 7h15 – 12h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Số điện thoại đặt lịch khám bệnh viện Đại học Y Hà Nội :1900 6422